Fort XIII Olomouc

Information
Open/Closed: 
Open
Type: 
Woodland
Location: 
Čekos
77900 Olomouc
Czech Republic
Info: 

CZ - Soukromé hřiště provozované organizací OLBH Olomouc Airsoft Klub. Toto pole poskytuje velké výškové rozdíly a rozmanité dynamické prostředí na poměrně malém poli.

Limity hřiště jsou specifikovány dle akcí, standardně se ale řídí dle pravidel OLBH.

 

EN - Private field operated by OLBH Olomouc Airsoft Klub team. This field provides great elevation differences and an variose dynamic environment on a quite small field.

Field limits standard to OLBH basic rules but can be modified depending on the event taking place.